KURS

Vi kan tilby følgende online kurs:

Spill Utvikling (innføring i å lage mobil og Steam spill)

Pris: 1800 NOK

Tid: 6 timer totalt over 2 ettermiddager

Kontakt oss for en hyggelig prat og for å booke tid:

Alle personer mellom 14 og 18 år må ha tillatelse fra foreldre til å gjennomføre kurset. Vi ber derfor om at foreldre sender inn skjema.
Vi prøver å samle alle interesserte på samme dag men vi ønsker å vite ditt førstevalg.
Faget krever forståelse for installering av software (programmet må lastes ned og installeres).
Betaling må skje gjennom Paypal som er veldig trygt og enkelt. Les mer på www.paypal.com